Zarówno nasze dyżury jak i pracowników Wydziału pojawią się w tym miejscu we wrześniu.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt: wrsswfais@gmail.com